Thursday, July 30, 2009

இலவச மின்-புத்தகம் விரைவில்..

1.லினக்ஸ் அறிமுகம் மற்றும் நிறுவுதலுக்கான கையேடு
2.விண்டோஸ் விஸ்டா நிறுவுதலுக்கான கையேடு